همکاری با آکادمی زیپرشین

اگر با بسته های تایپی زیپرشین و لاتک آشنایی دارید.

با ارسال رزومه خود به تیم آکادمی زیپرشین بپیوندید و بتوانید در پروژه های ما نقش داشته باشید.

فرم استخدام

Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 15 MB.